حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظریه های تغییر خط مشی عمومی

گروه مولفان | حسن دانایی فرد| طیبه عباسی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 226

18,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | اکبر حسن پور| طیبه عباسی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 248

20,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | اکبر حسن پور| طیبه عباسی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 247

15,000تومــان

  • 1