حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره

گروه مولفان | مهدی بشیری| طه حسین حجازی| حسین محتجب
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 344

13,800 تومــان

تئوری و کاربردهای پایایی در طراحی سیستم

گروه مولفان | میرمهدی سیداصفهانی| طه حسین حجازی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 232

16,000 تومــان

شبیه سازی با نرم افزار ارنا

گروه مولفان | دبلیو. دیوید کلتن| رندال پی سادووسکی| دیوید تی استورک| محسن باقری| طه حسین حجازی| علی سیبویه
ناشر: فرایاز
تعداد صفحات: 600

17,000تومــان

مباحث نوین در تصمیم گیری چندمعیاره

گروه مولفان | مهدی بشیری| طه حسین حجازی| حسین محتجب
ناشر: دانشگاه شاهد
تعداد صفحات: 319

6,200 تومــان

  • 1