حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول طراحی اجزای ماشین (1)

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی| سیدمجید پورحسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 240

12,000 تومــان

مکانیک محیط های پیوسته

گروه مولفان | مهدی فکور| سیدمحمدنوید قریشی| سیدمجید پورحسینی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 377

18,000 تومــان

  • 1