حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ابن رشد

گروه مولفان | یوحنا قمیر| یاسین شکرانی| سیدعباس ذهبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 176

14,500 تومــان

فارابی

گروه مولفان | یوحنا قمیر| سید مرتضی حسینی| سیدعباس ذهبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 176

10,500تومــان

ابوالعلاء معری

گروه مولفان | یوحنا قمیر| زینب حکیمی تهرانی| سیدعباس ذهبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 176

10,500تومــان

غزالی

گروه مولفان | یوحنا قمیر| سید محمد منافیان| سیدعباس ذهبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 180

12,500تومــان

ابن باجه و ابن طفیل

گروه مولفان | یوحنا قمیر| سید مرتضی حسینی| سیدعباس ذهبی
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات: 168

12,000تومــان

  • 1