حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آموزش کاربردی و سریع نرم افزار Microsoft Project 2016

گروه مولفان | احمد فلاحی| سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه آموزش عالی ایوانکی
تعداد صفحات: 176

14,500 تومــان

عوامل فیزیکی و شیمیایی زیان آور محیط کار

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی| حسن حریری زاده
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 320

15,800 تومــان

مهندسی ایمنی و آزمایشگاه

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 120

8,500 تومــان

سیستم ها، ابزارها و تکنیک های اندازه گیری دقیق

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 148

4,900 تومــان

حفاظت در برابر پرتو های یون ساز

گروه مولفان | حسن حریری زاده| سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان

درس و کنکور احتمال و آمار مهندسی

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 416

4,500 تومــان

مدیریت ایمنی

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 148

5,000 تومــان

قوانین و روابط کار

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 120

5,000 تومــان

درس و کنکور کنترل موجودی

گروه مولفان | سیدرسول حسینی بهارانچی
ناشر: موسسه انتشاراتی جهان جام جم
تعداد صفحات: 292

3,300 تومــان

  • 1