حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقدمه ای بر فرایندهای تصادفی

گروه مولفان | پیتر واتس جونز| پیتر اسمیت| محمد امینی| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 264

15,000 تومــان

مبانی احتمال

گروه مولفان | سعید قهرمانی| غلامحسین شاهکار| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 892

40,000 تومــان

جبر خطی و کاربردهای آن

گروه مولفان | گیلبرگ استرنگ| حجت رضایی پژند| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 704

18,000 تومــان

مدل های خطی برای آمار

گروه مولفان | آلوین رنچر| حسنعلی آذرنوش| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 768

38,000 تومــان

تحلیل رگرسیون غیرخطی و کاربردهای آن

گروه مولفان | داگلاس بیتس| دونالد واتس| حجت رضایی پژند| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 400

5,600 تومــان

مقدمه ای بر آمار و احتمال

گروه مولفان | شلدون راس| ابوالقاسم بزرگ نیا| مجید اسدی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 429

6,200 تومــان

مقدمه ای بر تحلیل سریهای زمانی

گروه مولفان | کریستوفر چتفیلد| حسینعلی نیرومند| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 304

4,200 تومــان

مقدمه ای بر آنالیز تابعی

گروه مولفان | یولی ایدلمن| ویتالی دی میلمن| آنتونیس تسولومیتیس| ابوالقاسم بزرگ نیا| ثریا طالبی
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 400

4,500 تومــان

آشنایی با فرایندهای تصادفی

گروه مولفان | ارهان چینلار| غلامحسین شاهکار| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 532

20,000 تومــان

مبانی احتمال

گروه مولفان | سعید قهرمانی| غلامحسین شاهکار| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 536

4,500 تومــان

مقدمه ای بر بررسیهای نمونه ای

گروه مولفان | ریچارد شیفر| ویلیام مندنهال| لایمن اوت| ناصررضا ارقامی| سنجری| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 436

6,100 تومــان

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت با استفاده از روشهای آماری

گروه مولفان | حامدرضا طارقیان| ابوالقاسم بزرگ نیا
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 280

620 تومــان

  • 1