حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مسائل جهان سوم

گروه مولفان | پیتر ج. برنل| ویکی رندال| احمد ساعی| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 358

22,000 تومــان

مبانی سیاست تطبیقی

گروه مولفان | پاتریک اونیل| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

درآمدی بر اقتصاد سیاسی نفت و مسائل نفت ایران

گروه مولفان | سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

اقتصاد سیاسی مهاجرت نخبگان ایران

گروه مولفان | سعید خاوری نژاد| سعید میرترابی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 287

15,000تومــان

نفت، سیاست و دموکراسی

گروه مولفان | سعید میرترابی| محمود سریع القلم
ناشر: قومس
تعداد صفحات: None

18,000 تومــان

بیداری اسلامی و اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه

گروه مولفان | سعید میرترابی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 328

9,500 تومــان

مسائل توسعه جهان اسلام

گروه مولفان | سعید میرترابی
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 412

7,500 تومــان

فرسایش قدرت نرم

گروه مولفان | جوزف اس نای| فیلیپ زلیکو| دیوید سی. کینگ| سعید میرترابی| اصغر افتخاری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 544

9,500 تومــان

قدرت در عصر اطلاعات

گروه مولفان | جوزف اس نای| سعید میرترابی
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی
تعداد صفحات: 370

5,000 تومــان

گذار به دموکراسی یا شبه اقتدارگرایی

گروه مولفان | مارینا اوتاوی| سعید میرترابی
ناشر: قومس
تعداد صفحات: 322

13,000 تومــان

  • 1