حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مطالعات گردشگری -جلد 1

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 566

25,000 تومــان

مطالعات گردشگری -جلد 2

گروه مولفان | تعظیم جمال| مایک رابینسون| محمدحسین ایمانی خوشخو| افسانه پورجم علویجه| زهرا نادعلی پور
ناشر: نورا
تعداد صفحات: 544

25,000 تومــان

گردشگری منابع آبی

گروه مولفان | منوچهر جهانیان| زهرا نادعلی پور
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 183

4,200 تومــان

مدیریت گردشگری

گروه مولفان | منوچهر جهانیان| زهرا نادعلی پور
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 180

2,800 تومــان

  • 1