حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| سعید باقرسلیمی| روح الله نوری
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 257

5,500 تومــان

مدیریت تطبیقی

گروه مولفان | سید محمد مقیمی| سعید باقرسلیمی| روح الله نوری
ناشر: نگاه دانش
تعداد صفحات: 276

6,500 تومــان

هوش تجاری

گروه مولفان | ایفرییم توربان| محمدرحیم اسفیدانی| روح الله نوری
ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تعداد صفحات: 552

7,000 تومــان

  • 1