حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدارهای الکتریکی I -جلد 1

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

مدارهای الکتریکی I -جلد 2

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 795

28,500 تومــان

مدارهای الکتریکی II -جلد 3

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 471

10,000 تومــان

حل تشریحی مسائل مدارهای الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | محمدحسین نبوی| مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: ایثارگران
تعداد صفحات: 200

4,000 تومــان

راهنمای حل مسائل مدارهای الکتریکی

گروه مولفان | مهرداد عابدی| مهرداد عابدی| رها عابدی| رها عابدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 174

1,200 تومــان

راهنمای حل مسائل مدارهای الکتریکی

گروه مولفان | مهرداد عابدی| مهرداد عابدی| رها عابدی| رها عابدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 174

1,200 تومــان

مدارهای الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 638

2,900 تومــان

  • 1