حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت بودجه

گروه مولفان | منصور فلاحتی نوین| رضا تیموریان
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 104

2,500 تومــان

تغییر شغل موفق

گروه مولفان | مهدی قراچه داغی| رضا تیموریان
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 78

2,500 تومــان

کارآیی در بیکاری

گروه مولفان | مهدی قراچه داغی| رضا تیموریان
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 88

2,500 تومــان

گام های موفقیت مدیریت استرس

گروه مولفان | مهدی قراچه داغی| رضا تیموریان
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 86

2,000 تومــان

گام های موفقیت مدیریت شغلی

گروه مولفان | مهدی قراچه داغی| رضا تیموریان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 76

2,000 تومــان

مدیر جدید موفق

گروه مولفان | مهدی قراچه داغی| رضا تیموریان
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 84

2,500 تومــان

  • 1