حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنمای افزایش هوش هیجانی دانش آموزان

گروه مولفان | مرضیه پانجو| ناهید شفیعی| داود عرب قهستانی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 180

12,000 تومــان

چکیده DSM-5

گروه مولفان | هامایاک آوادیس یانس| حسن هاشمی میناباد| داود عرب قهستانی| فهیمه تولائیان
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 416

25,000 تومــان

با فرزندان نوجوان تان در ارتباط باشید

گروه مولفان | مایکل ریئرا| لادن شریعت زاده جنیدی| داود عرب قهستانی
ناشر: جوانه رشد
تعداد صفحات: 304

19,000 تومــان

آزمون های نقاشی انگیزشی

گروه مولفان | راولی ا سیلور| داود عرب قهستانی| فرزانه ودایع خیری
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

گروه مولفان | هامایاک آوادیس یانس| داود عرب قهستانی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

65,000 تومــان

روانشناسی رشد و تحول انسان

گروه مولفان | دایان ای. پاپالیا| سالی وندکاس اولدز| روت داسکین فلدمن| داود عرب قهستانی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

77,000 تومــان

پرورش هوش هیجانی در کودکان

گروه مولفان | جان مردخای گاتمن| دانیل گلمن| حمیدرضا بلوچ| داود عرب قهستانی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: 248

14,000 تومــان

نظریه روان پویشی

گروه مولفان | دیوید بیننفلد| داود عرب قهستانی| فرزانه ودایع خیری| سیروس آرین
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

8,800 تومــان

نقاشی انگیزشی و کاربرد آن در ارزیابی هیجانات و مهارت های شناختی

گروه مولفان | راولی ا سیلور| داود عرب قهستانی| فرزانه ودایع خیری
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

6,600 تومــان

  • 1