حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | محمود شاکری| حمیدرضا داغیانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 454

18,000 تومــان

مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | محمود شاکری| حمیدرضا داغیانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 348

5,750 تومــان

مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | محمود شاکری| حمیدرضا داغیانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 770

14,000 تومــان

مقدمه ای بر مکانیک شکست اجسام

گروه مولفان | حمیدرضا داغیانی| محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 194

1,100 تومــان

  • 1