حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

خستگی در ورزش و فعالیت ورزشی

گروه مولفان | شان فیلیپس| عباسعلی گائینی| حمید رجبی| فاطمه غفاریان سرکندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در تنیس

گروه مولفان | حمید آقاعلی نژاد| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 68

9,900تومــان

آمادگی جسمانی

گروه مولفان | عباسعلی گائینی| حمید رجبی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

12,500تومــان

زمان بندی تمرین

گروه مولفان | تودور او بومپا| معرفت سیاهکوهیان| حمید آقاعلی نژاد| حمید رجبی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 224

17,500تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

گروه مولفان | بهزاد مهدی خبازیان| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 68

7,500تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در ژیمناستیک

گروه مولفان | فریبرز هوانلو| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 96

5,000تومــان

راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی

گروه مولفان | راجر جی. استون| تامس رایلی| وازگن میناسیان| محمد علی نژاد| حمید رجبی
ناشر: سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

علم تمرین

گروه مولفان | پروانه نظرعلی| حمید رجبی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 224

15,000 تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

گروه مولفان | امیر رشیدلمیر| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 64

5,000تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در دوهای استقامت و نیمه استقامت

گروه مولفان | حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 56

5,000تومــان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

گروه مولفان | رضا قراخانلو| حمید رجبی| علی گرزی
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 82

5,000تومــان

اقتصاد کارخانه های صنایع غذایی

گروه مولفان | زاخاریاس بی. مارولیس| گئورگ دی. ساراواکوس| سیدمهدی جعفری| حمید رجبی| سمیه [مهندس] رجبی
ناشر: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تعداد صفحات: 390

5,000 تومــان