حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

کارآفرینی استراتژیک

گروه مولفان | حسینعلی نقیبی
ناشر: گسترش علوم نوین
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 764

31,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 2

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 452

26,000تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 3

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 926

33,500 تومــان

  • 1