حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | مهدی قاسمی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 444

27,000 تومــان

تشریح کامل مسائل استاتیک مریام

گروه مولفان | علیرضا انتظاری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 616

33,000 تومــان

متمم دینامیک

گروه مولفان | سعید محجوب مقدس| جیمز لیثرب مریام
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 672

38,000 تومــان

راهنمای مکانیک مهندسی استاتیک

گروه مولفان | بهرام پوستی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 573

25,000 تومــان

دینامیک

گروه مولفان | سعید محجوب مقدس| جیمز لیثرب مریام
ناشر: دانشگاه امام حسین (ع)
تعداد صفحات: 624

30,000 تومــان

تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | مهدی امیری بهقدم| میلاد تیموری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: فن آذر
تعداد صفحات: 644

8,000 تومــان

راهنمای مسائل دینامیک مریام

گروه مولفان | میلاد تیموری| محمد رضا افضلی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 336

14,500 تومــان

تشریح مسائل استاتیک

گروه مولفان | علی سینائی| سینا سینایی| محمد حسین کاشانی حصار| جیمز لیثرب مریام
ناشر: نما
تعداد صفحات: 586

18,000 تومــان

راهنمای مسائل دینامیک مریام -جلد 1

گروه مولفان | محمد رضا افضلی| میلاد تیموری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 300

14,000 تومــان

راهنمای مسایل استاتیک مریام

گروه مولفان | حامد جلائیان نختاب| سید محمد رضا افضلی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 420

16,000تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 2

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 468

13,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 1

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 452

12,000 تومــان