حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اولین مجموعه آموزشی Plaxis 8

گروه مولفان | حامد نیرومند| بهمن نیرومند
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 80

4,000 تومــان

راهنمای مدل سازی مصالح plaxis 8 -جلد 5

گروه مولفان | حامد نیرومند| بهمن نیرومند
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 128

4,000 تومــان

آموزش مقدماتی Plaxis 8 -جلد 3

گروه مولفان | حامد نیرومند| بهمن نیرومند
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 104

4,000 تومــان

اولین مجموعه آموزشی Plaxis 8 -جلد 1

گروه مولفان | حامد نیرومند| بهمن نیرومند
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 410

12,000 تومــان

  • 1