حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فهم نشانه شناسی رسانه ها

گروه مولفان | مارسل دانسی| گودرز میرانی| بهزاد دوران
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 387

22,000تومــان

نشانه شناسی رسانه ها

گروه مولفان | مارسل دانسی| گودرز میرانی| بهزاد دوران
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 384

10,000 تومــان

مدیریت ارتباطات علمی

گروه مولفان | سیروس علیدوستی| محمود خسروجردی| بهزاد دوران
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 210

4,200تومــان

هویت اجتماعی

گروه مولفان | بهزاد دوران
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 150

2,000 تومــان

  • 1