حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قراردادهای مشارکت در ساخت

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 187

15,000 تومــان

قراردادهای پیمانکاری

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 335

25,000 تومــان

قراردادهای انبوه سازی

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 308

21,000 تومــان

قراردادهای BOT

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 182

13,000 تومــان

قراردادهای مشاوره

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 283

20,000 تومــان

قراردادهای EPC طرح و ساخت

گروه مولفان | علیرضا پوراسد| امیرحسین فتوحی| بنفشه ملکوتی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 414

28,000 تومــان

  • 1