حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانالها و میکروکانال ها

گروه مولفان | آرش کریمی پور| داود طغرایی| مهسا محمدی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 312

18,000 تومــان

روش شبکه بولتزمن

گروه مولفان | آرش کریمی پور
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 202

18,000 تومــان

رهیافت حل مساله در جریان سیال لزج

گروه مولفان | فرانک وایت| داود طغرایی| آرش کریمی پور| مهسا محمدی
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 308

15,000 تومــان

  • 1