حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

هندسه تحلیلی

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 152

12,500 تومــان

هندسه 2

گروه مولفان | آرش عمید
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 64

7,000 تومــان

هندسه 1

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 100

7,000 تومــان

هندسه تحلیلی + پایه

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید| محمد عسکری
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 464

36,000 تومــان

آمار و مدل سازی

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

هندسه (2) رشته ی ریاضی و فیزیک

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 72

6,000 تومــان

ریاضیات گسسته + جبر و احتمال + آمار و مدل سازی

گروه مولفان | علی منصف شکری| آرش عمید| محمد عسکری| علیرضا شعبانی نصر
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 496

38,000تومــان

  • 1