حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول مدیریت ساخت

گروه مولفان | سعید نعمتی| امیر عطارعباسی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان

تحلیل و تشریح نکات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

گروه مولفان | سعید نعمتی| حسن آقابراتی| امیر عطارعباسی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 391

11,500 تومــان

اصول نظارت بر عملیات ساختمانی

گروه مولفان | سعید نعمتی| فرزانه طهموریان| امیر عطارعباسی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 176

7,000 تومــان

متره و تخمین مقادیر کار

گروه مولفان | سعید نعمتی| امیر عطارعباسی
ناشر: موسسه انتشاراتی پژوهشگران نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: None

9,500 تومــان

  • 1