حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم حضرت آیت الله العظمی سیدابوالحسن رفیعی قزوینی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 300

15,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد فرهیخته پروفسور عبدالودود اظهر دهلوی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 162

9,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد محمدتقی دانش پژوه

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 260

13,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 285

15,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی امام موسی صدر

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 276

13,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم دکتر قیصر امین پور

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 165

12,000 تومــان

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد حاج احمد سیاح

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 202

11,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات هنری و فرهنگی استاد غلامحسین امیرخانی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 243

12,000 تومــان

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر حسن انوری

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 261

8,000 تومــان

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مرحوم استاد دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 256

10,000 تومــان

زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد دانا و دستورنویس توانا مرحوم دکتر حسن احمدی گیوی

گروه مولفان | امید قنبری
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان