حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تحلیل نشانه معناشناختی تصویر

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری| اعظم اسدنژاد
ناشر: علم
تعداد صفحات: 264

17,500 تومــان

بچه های تیمپل باخ

گروه مولفان | هنری وینترفلد| ژان پل بارت| اعظم اسدنژاد
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

  • 1