حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رنگ های صنعتی -جلد 2

گروه مولفان | علی قنبرزاده| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 196

15,000 تومــان

رنگ های صنعتی -جلد 1

گروه مولفان | علی قنبرزاده| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 232

16,000 تومــان

رنگ های صنعتی -جلد 3

گروه مولفان | علی قنبرزاده| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 249

18,000 تومــان

رنگ های صنعتی -جلد 4

گروه مولفان | علی قنبرزاده| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
تعداد صفحات: 270

20,000 تومــان

رزین ها و پوشش های پایه آبی

گروه مولفان | مرتضی ابراهیمی| سید محمود کثیریها| اسماعیل اکبری نژاد
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 268

10,000 تومــان

  • 1