حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سازمان یادگیرنده

گروه مولفان | مهدی سبحانی نژاد| بهنام شهابی| علیرضا یوزباشی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 272

4,800 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | مهدی سبحانی نژاد| علیرضا یوزباشی| کریم شاطری
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 300

5,000 تومــان

هوش هیجانی و مدیریت در سازمان

گروه مولفان | مهدی سبحانی نژاد| علیرضا یوزباشی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 220

2,750 تومــان

  • 1