حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سیگنالها و سیستمها

گروه مولفان | آلن وی اوپنهایم| آلن ویلسکی| حمیدنواب نواب| محمود دیانی
ناشر: نص
تعداد صفحات: 864

39,000تومــان

سیگنالها و سیستمها

گروه مولفان | آلن وی اوپنهایم| آلن ویلسکی| حمید نواب| بهزاد قهرمان| علیرضا صداقتی
ناشر: دانشگاهی فرهمند
تعداد صفحات: 888

25,000 تومــان

سیگنال ها و سیستم ها -جلد 1

گروه مولفان | آلن وی اوپنهایم| آلن ویلسکی| حمید نواب| پرویز جبه دار مارالانی| بهمن زنج
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 1070

38,000 تومــان

سیگنال ها و سیستم ها

گروه مولفان | آلن وی اوپنهایم| آلن ویلسکی| حمید نواب| قدرت سپیدنام
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 872

16,000 تومــان

  • 1