حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| قدرت سپیدنام| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 568

35,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 1

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| احسان ملکیان| علی رضا زارع پور
ناشر: نص
تعداد صفحات: 512

28,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 2

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| احسان ملکیان| علی رضا زارع پور
ناشر: نص
تعداد صفحات: 416

19,000تومــان

شبکه های کامپیوتری

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| حسین پدرام| فرحناز پورفرد
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 868

40,000 تومــان

شبکه های کامپیوتری -جلد 2

گروه مولفان | اندرو اس تانن باوم| دیوید ودرال| قدرت سپیدنام| عین الله جعفر نژاد قمی
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 420

12,000 تومــان

  • 1