حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

روش های تحقیق کمی و کیفی

گروه مولفان | دیوید ای مک نب| رضا واعظی| محمد صادق آزمندیان
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی -جلد 2

گروه مولفان | دیوید ای مک نب| رضا واعظی| محمد صادق آزمندیان
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 240

14,000تومــان

روش های تحقیق کمی و کیفی مدیریت دولتی و سازمان های غیرانتفاعی -جلد 1

گروه مولفان | دیوید ای مک نب| رضا واعظی| محمد صادق آزمندیان
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 439

24,000تومــان

  • 1