حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آمار چندمتغیره کاربردی برای علوم رفتاری

گروه مولفان | شهرام واحدی| مهرک رحیمی
ناشر: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تعداد صفحات: 504

55,000 تومــان

تحلیل داده های طرح های تک موردی

گروه مولفان | ویلیام رابرت نیوجنت| شهرام واحدی| محمد مقدم
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 202

8,000 تومــان

تحلیل داده های تک متغیره و چند متغیره و تفسیر آنها با SPSS

گروه مولفان | رابرت هو| شهرام واحدی| محمد مقدم
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 519

23,000 تومــان

بازیهای تقویت مهارتهای اجتماعی کودکان

گروه مولفان | دبورا پلامر| شهرام واحدی| خلیل اسماعیل پور| پیروز قادری پاکدل
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 182

7,000 تومــان

تحلیل عاملی تاییدی

گروه مولفان | دانا هرینگتن| شهرام واحدی| محمد مقدم| پیروز قادری پاکدل
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 144

3,800 تومــان

  • 1