حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ماتریکس مکاشفه قرن

گروه مولفان | لاری واچفسکی| اندی واچفسکی| سارا صفاتی| فرهاد ارکانی
ناشر: نشر کتاب مس
تعداد صفحات: 238

14,000 تومــان

ماتریکس -جلد 2

گروه مولفان | لاری واچفسکی| اندی واچفسکی| سارا صفاتی| فرهاد ارکانی
ناشر: نشر کتاب مس
تعداد صفحات: 158

9,300تومــان

بازدگری ماتریکس

گروه مولفان | لاری واچفسکی| اندی واچفسکی| سارا صفاتی| فرهاد ارکانی
ناشر: نشر کتاب مس
تعداد صفحات: 182

10,500تومــان

  • 1