حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

عملیات واحد مهندسی شیمی

گروه مولفان | محمد صالح یوسف نژاد کبریا| مصطفی داوودی نژاد| وارن لی مک کیب| جولیان کلیوند اسمیت| پیتر هریت
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 272

12,500تومــان

عملیات واحد مهندسی شیمی -جلد 2

گروه مولفان | وارن لی مکیب| جولیان کلیولند اسمیت| پیتر هریت| بهرام پوستی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 1150

39,000 تومــان

عملیات واحد مهندسی شیمی -جلد 1

گروه مولفان | وارن لی مکیب| جولیان کلیولند اسمیت| پیتر هریت| علی اصغر حمیدی| داود رشتچیان| محمد مهدی منتظر رحمتی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 593

20,000تومــان

عملیات واحد مهندسی شیمی

گروه مولفان | مصطفی داوودی نژاد| محمد صالح یوسف نژاد کبریا| وارن لی مک کیب| جولیان کلیوند اسمیت| پیتر هریت
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 185

9,000تومــان

عملیات واحد در مهندسی شیمی

گروه مولفان | وارن لی مکیب| جولیان کلیولند اسمیت| پیتر هریت| محمد معین| اعظم بلوری
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 442

3,500 تومــان

  • 1