حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

برنامه ها و مداخلات شناختی-رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی

گروه مولفان | رابرت ال لیهی| استیون ج هالند| لاتا کی. مک گین| حسین شاره
ناشر: فرا انگیزش
تعداد صفحات: 611

40,000تومــان

تکنیک های شناختی-رفتاری

گروه مولفان | رابرت ال لیهی| استیون ج هالند| لاتا کی. مک گین| هادی غضنفری| سمیرا معصومیان| بنفشه غرایی
ناشر: ابن سینا
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

برنامه ها و مداخلات درمان شناختی رفتاری برای افسردگی

گروه مولفان | رابرت ال لیهی| استیون ج هالند| فرشته اولادی| زهرا باطنی| مرضیه علیزاده ثانی| حسین شاره
ناشر: فرا انگیزش
تعداد صفحات: 158

11,000تومــان

  • 1