حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی اجزاء ماشین

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| جوزف ادوارد شیگلی| غلامرضا زارع پور
ناشر: دانش نگار
تعداد صفحات: 888

52,000 تومــان

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| محمد رضا افضلی
ناشر: کتاب دانشگاهی
تعداد صفحات: 1104

48,000 تومــان

طراحی اجزای ماشین شیگلی

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| جوزف ادوارد شیگلی| ایرج شادروان
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 1124

58,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| هدایت موتابی| چارلز میشک
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 352

11,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| هدایت موتابی| چارلز میشک
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 816

22,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین 2

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| هدایت موتابی| چارلز میشک
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 341

11,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| جوزف ادوارد شیگلی| هدایت موتابی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 695

16,000 تومــان

طراحی اجزاء ماشین -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد گوردون بادی ناس| کیت نیزبت| جوزف ادوارد شیگلی| هدایت موتابی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 676

16,000 تومــان

  • 1