حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت فرآیند کسب و کار

گروه مولفان | جان جستون| جوهان نلیس| نسترن حاجی حیدری| اکرم شفیعی
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 400

25,000 تومــان

مدیریت بر مبنای فرایند

گروه مولفان | جان جستون| جوهان نلیس| امیرحسین قادری
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 410

19,000 تومــان

  • 1