حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قطعات و مدارات الکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| قدرت سپیدنام| خلیل باغانی
ناشر: انتشارات خراسان
تعداد صفحات: 778

30,000 تومــان

قطعات و مدارات الکترونیک -جلد 2

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| قدرت سپیدنام| خلیل باغانی
ناشر: انتشارات خراسان
تعداد صفحات: 442

12,000تومــان

مقدمه ای بر برق، الکترومغناطیس و الکترونیک -جلد 2

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| مسعود دوستی| مرتضی رحمانی
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 369

10,000 تومــان

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک -جلد 1

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| محمود دیانی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 520

13,000 تومــان

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک -جلد 2

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| محمود دیانی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 280

8,000 تومــان

نظریه قطعات و مدارهای الکترونیک

گروه مولفان | رابرت بویل اشتاد| لوئیس نشلسکی| محمود دیانی
ناشر: نوپردازان
تعداد صفحات: 720

18,000 تومــان

  • 1