حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

گروه مولفان | مسعود زاهدی اول| یوسف فرهنگ دوست| علیرضا نجف پور کردی
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

بخشنامه ها، دستورالعمل ها و اطلاعیه های کاربردی قانون مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | مسعود زاهدی اول| علیرضا نجف پور کردی| لطف علی همایون
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 336

7,000 تومــان

نحوه ی حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | مسعود زاهدی اول| علیرضا نجف پور کردی| لطف علی همایون
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: 300

12,000 تومــان

نحوه حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

گروه مولفان | مسعود زاهدی اول| علیرضا نجف پور کردی| لطف علی همایون
ناشر: دیدار
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

  • 1