حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

محرکه های الکتریکی

گروه مولفان | آی بالدی| سید ا نسر| جعفر میلی منفرد| صمد تقی پور بروجنی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 727

28,000تومــان

کنترل برداری و دینامیک محرکه های الکتریکی AC

گروه مولفان | دی. دبلیو نووتنی| تی. ا لیپو| جعفر میلی منفرد| فردین دالوند
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 532

17,000 تومــان

کنترل حرکت توسط DSP

گروه مولفان | حمید ا تولیت| استیون جرارد کمبل| جعفر میلی منفرد| کاوه ملکیان بروجنی| عباس غایب لو
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 459

24,000 تومــان

  • 1