حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

برون سپاری: رهیافت چابکی سازمان

گروه مولفان | جمشید پایندانی| سید مهدی میرحسینی زواره| حسین پهلوانیان
ناشر: نیکو روش
تعداد صفحات: 203

8,000 تومــان

مطالعه تطبیقی برنامه های راهبردی"استراتژیک"شهرداری های منتخب جهان

گروه مولفان | حسین پهلوانیان| سید مهدی میرحسینی زواره| محمدتقی امانپور
ناشر: نیکو روش
تعداد صفحات: 385

12,000 تومــان

طراحی یک نظام کارآمد پرداخت در ازای عملکرد

گروه مولفان | سید مهدی میرحسینی زواره| حسین پهلوانیان
ناشر: نیکو روش
تعداد صفحات: 64

3,000 تومــان

  • 1