حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فنون یادگیری

گروه مولفان | رامین اکبری| سید اکبر میرحسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,000تومــان

رفاه اجتماعی

گروه مولفان | نورمن پی بری| سید اکبر میرحسنی| مرتضی نوربخش
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

4,500تومــان

Reading comprehension (I)

گروه مولفان | سید اکبر میرحسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

3,000تومــان

مدیریت پروژه

گروه مولفان | ترور لئونارد یانگ| سید اکبر میرحسنی| صفر فضلی
ناشر: اختران
تعداد صفحات: 152

5,000تومــان

خواندن و درک مفاهیم 1

گروه مولفان | سید اکبر میرحسنی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

900 تومــان

  • 1