حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

زندگی شجاعانه

گروه مولفان | سی. برنی براون| فرح رادنژاد| آزاده رادنژاد| افسانه حجتی طباطبائی
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 288

22,000 تومــان

تولید ناب

گروه مولفان | جیمز ووماک| دانیل جونز| دانیل روس| آزاده رادنژاد| مهدی بیجاری| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 257

22,700 تومــان

تفکر ناب

گروه مولفان | جیمز ووماک| دانیل تی جونز| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 218

19,500 تومــان

موفقیت حرفه ای زنان

گروه مولفان | شریل سندبرگ| آزاده رادنژاد
ناشر: اوان
تعداد صفحات: 176

8,000تومــان

پیش به سوی کارآفرینی

گروه مولفان | جیمز کوک| میترا تیموری| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 250

10,500 تومــان

کارخانه ناب

گروه مولفان | فردی باله| مایکل باله| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 368

32,200تومــان

موفقیت در بحران

گروه مولفان | استیون آر کاوی| باب ویتمن| آزاده رادنژاد| زهره خسروی
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 160

6,200 تومــان

سیستم تولید تویوتا

گروه مولفان | تائیچی اونو| کاظم موتابیان| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 212

11,500 تومــان

چهار روز با دکتر دمینگ

گروه مولفان | لاتسکو ویلیام| دیوید ام ساندرز| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان| ویلیام ادواردز دمینگ
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 216

8,800 تومــان

آموزه های دکتر دمینگ

گروه مولفان | رافائل آگوایو| میترا تیموری| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 392

25,500 تومــان

آموزه های دکتر دمینگ

گروه مولفان | رافائل آگوایو| میترا تیموری| آزاده رادنژاد
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 392

8,800 تومــان

فرهنگ اصطلاحات ناب

گروه مولفان | جان شوک| چت مارچ وینسکی| خوزه فرو| دن جونز| جیم ووماک| آزاده رادنژاد| کاظم موتابیان
ناشر: آموزه
تعداد صفحات: 101

3,500 تومــان

  • 1