حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح کامل مسایل دینامیک و کنترل فرایند

گروه مولفان | دیل ای سیبورگ| تامس اف ادگار| دانکن ا ملی چمپ| محمد مهدی ظرافت
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 336

10,000 تومــان

دینامیک و کنترل فرایند

گروه مولفان | دیل ای سیبورگ| تامس اف ادگار| دانکن ا ملی چمپ| عبدالحسین جهانمیری| محمد مهدی ظرافت| ایمان نوشادی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 552

8,000 تومــان

  • 1