حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد 1

گروه مولفان | ایفریم توربان| ایفریم مک لین| جیمز ودرب| محمدحسین فاضل زرندی| سوسن باستانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 565

14,300 تومــان

فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد 2

گروه مولفان | ایفریم توربان| ایفریم مک لین| جیمز ودرب| محمدحسین فاضل زرندی| سوسن باستانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 511

12,990 تومــان

فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد 2

گروه مولفان | ایفریم توربان| ایفریم مک لین| جیمز ودرب| محمدحسین فاضل زرندی| سوسن باستانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 488

27,290 تومــان

  • 1