حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

انگلیسی برای دانشجویان رشته باغبانی

گروه مولفان | زاریک ملکونیان| سیروس مسیحا| حبیب کاظم نیا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی

گروه مولفان | ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین| سیروس مسیحا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 221

6,500تومــان

اصلاح سبزی -جلد 1

گروه مولفان | کالو| سیروس مسیحا| محمد مقدم| علیرضا مطلبی آذر
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 496

9,500 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته صنایع غذایی

گروه مولفان | حسن کرکی| مریم ثنایی زاده| ابراهیم جدیری سلیمی| حسن عدالت نمین| سیروس مسیحا
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

فیزیولوژی سبزی ها -جلد 1

گروه مولفان | هانس کریستین وین| فرید شکاری| سیروس مسیحا| بهروز اسماعیل پور
ناشر: دانشگاه زنجان
تعداد صفحات: 394

3,500 تومــان

  • 1