حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نانوبلورها

گروه مولفان | چینتامانی ناگسا راماچاندرا رائو| پی. جان توماس| جی. یو. کولکارنی| سید پیروز مرعشی| امیرمصطفی امیرجانی| داود حق شناس فتمه سری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 254

15,200 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 1

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 622

18,000 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 1

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 650

18,000 تومــان

رفتار مکانیکی مواد -جلد 2

گروه مولفان | مارک ا مایرز| کریشان کومار چاولا| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 583

16,000 تومــان

فیزیک و شیمی فصل های مشترک

گروه مولفان | هانس-یورگن بوت| کارل هاینتس گراف| میشائیل کاپل| علیرضا ذوالفقاری| سید پیروز مرعشی| داود حق شناس فتمه سری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 568

12,000 تومــان

خواص مکانیکی مواد نانو بلوری

گروه مولفان | مارک ا مایرز| ا میشرا| دی. ج بنسون| جمشید آقازاده| سید پیروز مرعشی| مسیح رضائی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 238

3,650 تومــان

  • 1