حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

راهنما و حل کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال تالیف جورج ب. توماس، جوئل هاس، موریس د. ویر

گروه مولفان | احمد مجلسی| علی زاغیان| شهروز جانباز| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 596

35,000 تومــان

نخستین درس در احتمال

گروه مولفان | شلدون ام راس| احمد مجلسی| علی زاغیان| شهروز جانباز
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 368

14,000 تومــان

حساب دیفرانسیل وانتگرال -جلد 1

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| احمد مجلسی| محمد تقی خادمی| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 364

14,000 تومــان

حساب دیفرانسیل وانتگرال -جلد 1

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| احمد مجلسی| محمد تقی خادمی| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 288

13,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس -جلد 2

گروه مولفان | موریس دی ویر| جوئل هاس| احمد مجلسی| محمد تقی خادمی| جورج برینتن توماس
ناشر: پویش اندیشه
تعداد صفحات: 379

15,000 تومــان

  • 1