حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدل 34000 منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی| افشین دبیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 329

23,000 تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 280

17,000 تومــان

مدیریت استعداد

گروه مولفان | آرین قلی پور| نیره افتخار
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 256

18,000 تومــان

مدل 34000 منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی| افشین دبیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 199

20,000 تومــان

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC)

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 468

29,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 204

19,500 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی در عمل

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 225

15,000 تومــان

فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک

گروه مولفان | آرین قلی پور| اصغر اسدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 218

15,000 تومــان

طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 798

49,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 304

19,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 402

28,000 تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 236

14,500 تومــان