حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 536

22,000 تومــان

جامعه شناسی سازمانها

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 447

9,000 تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 236

14,500 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 464

15,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 256

14,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 402

28,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 304

19,500 تومــان

طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 798

49,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| خاطره سیلانی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 432

17,000 تومــان

فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک

گروه مولفان | آرین قلی پور| اصغر اسدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 218

15,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 352

15,000 تومــان

  • 1