حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدل 34000 منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی| افشین دبیری
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 199

15,000 تومــان

اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC)

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 468

29,000 تومــان

فرهنگ ریسک جنبه انسانی مدیریت ریسک

گروه مولفان | آرین قلی پور| اصغر اسدی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 218

15,000 تومــان

طبقه بندی مشاغل و حقوق و مزایا

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 798

49,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 304

19,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (1)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 402

28,000تومــان

مدیریت ریسک منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| الهام ابراهیمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 236

14,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 536

25,000تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2)

گروه مولفان | آرین قلی پور| عسل آغاز
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 352

28,000 تومــان

استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی

گروه مولفان | آرین قلی پور| ندا محمداسماعیلی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 256

14,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 464

15,000تومــان

نهادها و سازمانها

گروه مولفان | آرین قلی پور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 288

7,000تومــان