حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مکانیک برداری برای مهندسین استاتیک

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| اردشیر اطیابی
ناشر: صفار
تعداد صفحات: 536

30,000تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 2

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 530

18,000تومــان

راهنمای مقاومت مصالح -جلد 1

گروه مولفان | فردیناند پیر بیر| الوود راسل جانستون| دیوید فرانسیس مازورک| بهرام پوستی| فردینانز پیر بیر| الوود راسل جانستون
ناشر: متفکران
تعداد صفحات: 634

22,000 تومــان

  • 1