حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت سرمایه گذاری -جلد 1

گروه مولفان | زیوی بادی| الکس کین| آلن ج مارکوس| مجید شریعت پناهی| روح اله فرهادی| محمد ایمنی فر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 466

50,000 تومــان

مدیریت سرمایه گذاری -جلد 2

گروه مولفان | زیوی بادی| الکس کین| آلن ج مارکوس| مجید شریعت پناهی| روح اله فرهادی| محمد ایمنی فر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 576

50,000تومــان

مدیریت سرمایه گذاری -جلد 2

گروه مولفان | زیوی بادی| الکس کین| آلن ج مارکوس| مجید شریعت پناهی| روح الله فرهادی| محمد ایمنی فر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 1024

17,000 تومــان

مدیریت سرمایه گذاری -جلد 1

گروه مولفان | زیوی بادی| الکس کین| آلن ج مارکوس| مجید شریعت پناهی| روح الله فرهادی| محمد ایمنی فر
ناشر: بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)
تعداد صفحات: 848

17,000 تومــان

مدیریت مالی

گروه مولفان | ریچارد ا بریلی| استوارت سی مایرز| آلن ج مارکوس| غلامحسین اسدی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 544

12,000 تومــان

  • 1