حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مرجع فرمول ها و جدول های ریاضی

گروه مولفان | ماری آر اسپیگل| سیمور لیپشوتز| جان لیو| امید سرباخته
ناشر: آموزشی آمد
تعداد صفحات: 320

25,000 تومــان

فرمولها و جدول های ریاضی

گروه مولفان | ماری آر اسپیگل| سیمور لیپشوتز| جان لیو| علی اکبر عالم زاده
ناشر: نیاز دانش
تعداد صفحات: 304

13,500 تومــان

مرجع فرمول ها و جدول های ریاضی

گروه مولفان | ماری آر اسپیگل| سیمور لیپشوتز| جان لیو| صالح باقری| سعید سلطانعلی
ناشر: کتاب پدیده
تعداد صفحات: 296

17,000 تومــان

کتاب جامع فرمول ها و جداول ریاضی

گروه مولفان | ماری آر اسپیگل| جان لیو| محمد تقی فرامرزی
ناشر: علوم ایران
تعداد صفحات: 280

13,500تومــان

  • 1